A downloadable visual novel for Windows and macOS

Sa kapehang hindi mahahanap ng kahit sino lamang, mayroong tatlong istanteng magdadala sa tatlong destinasyon: sa Pilipinas sa panahon ng mga Kastila, sa mundo ng mga engkanto, at sa Intramuros na ‘di binomba. Hindi makakalabas, ang tanging paraan ay sa pagpili at hayaan ang tadhana sa paggalaw ng iyong kapalaran.


Sound Credits:


This game was created by the Visual Technology Class of St. Scholastica's Academy-Bacolod 2019-2020.

To God be the glory!

StatusReleased
PlatformsWindows, macOS
PublisherVisual Technology SSA-B
Release date Mar 31, 2020
Authorvisualtechssa
GenreVisual Novel, Adventure
Tags2D, Fantasy, filipino, First-Person, Funny, Non violent, renpy, Singleplayer
Average sessionA few seconds
InputsKeyboard, Mouse

Install instructions

Download the file which is compatible with your OS. (Mac or PC)

Open the zip file, which will automatically install the game.

Download

Download
Mahiwagang Kapehan (PC) 111 MB
Download
Mahiwagang Kapehan (MAC) 96 MB

Development log